sındamga anlamı
sındamga ne demektir? Aşağıda sındamga için bir tanım bulundu Kendiniz de sındamga tanımı ekleyebilirsiniz.

1

1   3

sındamga


Orijinal olarak metin mesajlarında kullanılan ancak o zamandan beri sosyal medya gibi diğer bağlamlarda uluslararası olarak benimsenen, bir kavramı veya nesneyi temsil etmek için kullanılan benzersiz bir kod noktasına sahip dijital bir grafik simgesi, emoji.
M. Sayan - 30 Kasım 2020

sındamga anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< dönünek GCC

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

deneme

denem >>