haraç anlamı
haraç ne demektir? haraç sözcüğünün toplamda 8 anlamı bulundu. Kendiniz de haraç tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0   0

haraç


[1] Osmanlı Türklerinde genel olarak toprak sahiplerinden devletçe alınan vergi | [2] Osmanlı Türklerinde Müslüman olmayanların devlete ödemekle yükümlü oldukları vergi | [3] Bir yerden, bir kimseden [..]
Kaynak: tr.wiktionary.org

2

0   0

haraç


Tarým arazisinin gelirlerinden veya çalýþanlarýn emeðinden elde edilen gelir demek olan haraç, terim olarak devletçe kiþilerden alýnan vergi yerinde kullanýlan bir deyimdir.  Haraç, Osmanlýlarda iki çeþittir. Biri haraç-ý mukaseme, diðeri haraç-ý muvazzafa'dýr.  1-Harac-ý mukaseme, arazinin hasýlatýndan, öþürden yarýsýna kadar alýnmak üzere, t [..]
Kaynak: e-tarih.org

3

0   0

haraç


Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları vergi, Toprak mülkiyetine dayalı
Kaynak: rasitgokhansucu.com

4

0   0

haraç


Müslüman olmayanların ödemekle yükümlü oldukları vergi. İslami vergilerdendir. Toprak mülkiyetine dayalı olarak alınırdı.
Kaynak: tarihbilimleri.com

5

0   0

haraç


Rüyada Müslümanlardan bir kimsenin inançsızlara cizye ve haraç vermesi, zillet ve düşkünlüğe, cizye ve haraç almaşı dahi, izzet ve kurtuluşa işaret eder.
Kaynak: ruyarehberi.com

6

0   0

haraç


Gayrimüslim çiftçilerden ürünlerinin karşılığında alınan vergidir. Harem:
Kaynak: tarihbilimi.org

7

0   0

haraç


Haraç, Osmanlı Devleti'nde daha ziyade gayr-i Müslim halkı ilgilendiren vergilerden biridir. İslâm vergi hukukunda olduğu gibi Osmanlılarda da Haraç iki kısma ayrılmaktadır. Bunlar Haraç-i Muvazzaf(yü [..]
Kaynak: tr.wikipedia.org

8

1   8

haraç


Sosyal haklar tanımı Toplumsal yaşama tam katılım için gerekli olan haklardır. Öncelikli olarak eğitim hakkını, aile kurma ve sürdürme hakkını, sağlık hakkını, ayrımcılıktan korunma hakkını içerir.
Süleyman ersin - 31 Ekim 2020

haraç anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< haraca kesmek haraç mezat satmak >>
Sozluk.one sizin ve benim gibi insanlar tarafından yazılan bir sözlüktür.
Lütfen sizde yardım edin ve bir kelime ekleyin. Şimdiden her kelime için teşekkür ederiz!

Anlam ekle