Varikoselin anlamı
Varikoselin ne demektir? Varikoselin sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de Varikoselin tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Varikoselin


Testislerden kirli kaný taþýyan damar sistemindeki geniþlemelere Panpiniform pleksus yani varikoselin denir.Çoðunlukla sol tarafta bulunmasýna raðmen, bazý olgularda iki taraflý görülebilmektedir. [..]
Kaynak: hastane.com.tr

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Varikoselin


Testislerden kirli kaný taþýyan damar sistemindeki geniþlemelere Panpiniform pleksus yani varikoselin denir.Çoðunlukla sol tarafta bulunmasýna raðmen, bazý olgularda iki taraflý görülebilmektedir. Varikoz venler sol taraf testisin daha büyük görülmesine yol açar ve ileri hallerde de aðrýya sebep olur. Bunun yanýnda hastalarýn çoðunluðuna teþhis, in [..]
Kaynak: hipokrattv.com (offline)
<< Volvülüs Vomer Kemiði >>