Pilorospasm anlamı
Pilorospasm ne demektir? Pilorospasm sözcüğünün toplamda 2 anlamı bulundu. Kendiniz de Pilorospasm tanımı ekleyebilirsiniz.

1

0   0

Pilorospasm


Πυλωρός (Pilorôs). Kapýcý, bevvab. Mide’nin (Kursak), güçlü liflerle tahkim edilmiþ kapý bölümü, Ýnce Barsak’lara geçiþ bölümü- Σπασμός (Spasmôs): Kýrýlma, kaskat [..]
Kaynak: doktornevra.com

2

0   0

Pilorospasm


Πυλωρός (Pilorôs). Kapıcı, bevvab. Mide’nin (Kursak), güçlü liflerle tahkim edilmiş kapı bölümü, İnce Barsak’lara geçiş bölümü- Σπασμός (Spasmôs): Kırılma, kaskatı olma, yorulma. Pilor kasının aşırı kasılması. Duodenal (Oniki Parmak barsağı) űlsere bağlı olarak gelişir.
Kaynak: medicorium.com

Pilorospasm anlamını ekle
Kelime sayısı:
Adı:
E-posta: (* isteğe bağlı)

<< Piloromiyotomi Piramidal >>